6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Τριτοβάθμια
Μοιραστείτε το:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα (Μαράσλειο Διδασκαλείο, Μαρασλή 4).

Σκοπός του συνεδρίου  είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και προοπτικές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και ειδικότερα σε μεθοδολογίες και καλές πρακτικές ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Κρίσιμες ημερομηνίες:

 • Η υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών: Έως 5 Μαΐου 2019
 • Ενημέρωση αποδοχής: 30 Ιουνίου 2019
 • Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά: 30 Ιουλίου 2019
 • Εγγραφές εισηγητών και συμμετεχόντων: 9 – 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Διεξαγωγή συνεδρίου: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019

Θεματικές περιοχές:

 • Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση
 • Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0
 • Ψηφιακά αποθετήρια και μαθησιακά αντικείμενα, Ελεύθερο και Ανοικτού κώδικα λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση
 • Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην εκπαίδευση
 • Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ
 • Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Επιμόρφωση και Κοινότητες Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ
 • Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την ενίσχυση μικτής και εξ αποστάσεως μάθησης
 • Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές Ψηφιακής Αφήγησης Ιστοριών στην εκπαίδευση
 • Διδασκαλία, Μάθηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση των ΤΠΕ
 • STEM στην εκπαίδευση
 • ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση

Απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
 • Σε στελέχη της εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Σε επιμορφωτές προγραμμάτων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση
 • Στην κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και εφαρμογών για τη διδασκαλία και τη μάθηση
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που στο πλαίσιο των σπουδών τους ασχολούνται με τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Η σελίδα του συνεδρίου είναι: http://www.etpe2019.primedu.uoa.gr/

Πρακτικά προηγούμενων συνεδρίων http://www.etpe.gr/confs/

Συμμετοχή του Blogger στο προηγούμενο συνέδριο σε συνεργασία με τον κ. Οικονομίδη Σαράντο http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2544.pdf

Μοιραστείτε το:
Tagged