Χρ.Σταϊκούρας: Σε θολό τοπίο η διαχείριση των «ορφανών» λιμένων Φθιώτιδας, λόγο αδράνειας της Κυβέρνησης

Φθιώτιδα,
Μοιραστείτε το:

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε την υπ’ αρίθ. 6704/28-3-2019 Ερώτηση στη Βουλή, σχετικά με την Ίδρυση Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων και την αξιοποίηση «ορφανών» λιμένων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση προς τα Υπουργεία

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών και Οικονομικών

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019

Θέμα: Ίδρυση Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων και αξιοποίηση «ορφανών» λιμένων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Με το Άρθρο 140 του Ν. 4504/2017 προβλέφθηκε, υπό προϋποθέσεις, «η δυνατότητα να συνιστώνται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, μετά από απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, ως αυτοτελείς υπηρεσίες του Δήμου στον οποίο ανήκουν (…) με αρμοδιότητα τα εντός των διοικητικών ορίων των οικείων Δήμων υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν. 4597/2019 «(…) οι αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούνται και στον αιγιαλό και την παραλία (…) εφόσον τα ανωτέρω όργανα του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. διαπιστώσουν παραβάσεις ιδίως δε αυθαίρετες επεμβάσεις και καταλήψεις των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας, υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια κατά χωρική αρμοδιότητα Κτηματική Υπηρεσία, προκειμένου να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία τους (…) με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης, η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου».

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση Λιμενικής Αρχής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, παρά την ψήφιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου από το 2017, σύμφωνα με το οποίο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύναται να ιδρύσουν Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία και να αναλάβουν τους «ορφανούς» λιμένες, η μη έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία βεβαίωσης, επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του διοικητικού προστίμου με τη σύμπραξη και της Κτηματικής Υπηρεσίας σε περιπτώσεις παραβάσεων και παράνομης χρήσης, λειτουργεί αποτρεπτικά προς τούτο.

Το αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής κανένας Δήμος ή Λιμενικό Ταμείο να μην έχει αναλάβει τη διαχείριση των «ορφανών» λιμένων, τα οποία ουσιαστικά παραμένουν στην πρότερη κατάσταση και αναξιοποίητα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

Πώς αξιολογείτε την ως άνω περιγραφόμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά τους «ορφανούς» λιμένες και, αν υφίσταται αποδεδειγμένα πρόβλημα, σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπισή του και τη δημιουργία των προϋποθέσεων αξιοποίησής τους προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

Μοιραστείτε το:
Tagged