Συνεχίζει, ο Δήμος Περιστερίου, να εισπράττει εύσημα για την οικονομική διαχείρισή του

Uncategorized
Μοιραστείτε το:

Για άλλη μία φορά, ο Δήμος Περιστερίου, εισέπραξε τα εύσημα για την οικονομική διαχείριση των πεπραγμένων του. Αυτή την φορά η αρμόδια Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), πέρασε από την κρισάρα της, τα πεπραγμένα της οικονομικής διαχείρισης στο νομικό πρόσωπο του Δήμου, τον ΟΠΑΑΔΠ.

Τα αποτελέσματα του Ελέγχου κρίθηκαν απολύτως ικανοποιητικά, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην τελική έκθεση του ΓΛΚ (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ), που στο δια ταύτα αναφέρει:

«Ο έλεγχος της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα, καθώς και της διαχείρισης του Π/Υ έτους 2017, ανέδειξε το ικανοποιητικό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του. Διαπιστώθηκε ότι ο φορέας εφαρμόζει ορθά τις κείμενες διατάξεις και ανταποκρίνεται επαρκώς στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, σε όλους τους τομείς της οικονομικής του διαχείρισης.

Εντοπίστηκαν μεμονωμένα μόνο σημεία δεκτικά βελτίωσης τα οποία παρουσιάζονται κατωτέρω, όπως η μη τήρηση της διπλογραφικής μεθόδου για την παρακολούθηση της οικονομικής του διαχείρισης και περιουσιακής κατάστασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4257 / 2014 όπως ισχύει, και η μη έκδοση των κανονισμών προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης

Η στήλη επικοινώνησε με τον βασικό πρωταγωνιστή των οικονομικών του Δήμου, τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αλέξη Σταυρούλια, προκειμένου να μας σχολιάσει την συγκεκριμένη έκθεση ελέγχου του ΟΠΑΑΔΠ, από τις υπηρεσίες του ΓΛΚ.

Αιφνιδιασμένος, ο κος Αντιδήμαρχος από το γεγονός ότι η στήλη είχε στην κατοχή της συγκεκριμένη έκθεση ελέγχου, η οποία είχε διαβιβασθεί στον ίδιο μόλις  24 ώρες πριν, δέχθηκε να την σχολιάσει κατ’ αρχή, αφού, όπως μας δήλωσε ότι τα συμπεράσματα του ελέγχου θα γνωστοποιηθούν επίσημα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλης.

Σε ότι αφορά, τα αναφερόμενα στην συγκεκριμένη έκθεση ελέγχου για τα οικονομικά πεπραγμένα του ΟΠΑΑΔΠ, νομικού προσώπου του Δήμου, απαντώντας στις ερωτήσεις της στήλης, δήλωσε τα εξής:

«Είναι γεγονός ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, πιστοποίησαν για άλλη μία φορά, ότι η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας, είναι άψογη, πόσο μάλλον που αυτή την φορά ο έλεγχος επικεντρώθηκε στο θυγατρικό νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την κοινωνική πολιτική και τον αθλητισμό (βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ) το οποίο μάλιστα έχει διαφορετική οικονομική «καθημερινότητα, αν μπορεί να ειπωθεί έτσι, από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου, κάτι δείχνει την δυσκολία της επιτυχίας.

Στο Δήμο και την αντιδημαρχία Οικονομικών, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί άλλος ένας έλεγχος των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, μας αποδίδει τα εύσημα, κάτι που δείχνει πέραν των άλλων και την τεχνογνωσία, το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα  των στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας.

Θα πρέπει, βέβαια, να σημειώσω ότι δεν εφησυχάζουμε και δεν επαφιόμαστε στα συμπεράσματα των διαδοχικών ελέγχων που γίνονται στα οικονομικά πεπραγμένα του Δήμου, από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και σας βεβαιώνω ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι πολλοί και συνεχείς, συμπεράσματα που αποτελούν και τα καλύτερα εύσημα για όσα καθημερινά συμβαίνουν και πράττονται  από τους εργαζόμενους στις οικονομικές υπηρεσίες του, αλλά συνεχίζουμε στα ίδια πρότυπα. Κι αυτό γατί προτεραιότητα και βασικός στόχος, της διοίκησης του Δήμου, αλλά και σε ότι αφορά εμένα προσωπικά, είναι η σωστή διαχείριση των πόρων του δήμου, προς όφελος πάντα των δημοτών της πόλης, πόσο μάλλον που διανύουμε και δύσκολους οικονομικά καιρούς».

Δημ-άρχης

Vukentra.com

Μοιραστείτε το:
Tagged