«Πόθεν έσχες» διαχειριστών χρηματοδότησης σχολείων: Απαλλάσσονται οριστικά από την υποβολή του

Α/θμια Β/θμια Οργανισμοί – Ιδρύματα
Μοιραστείτε το:

Έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών που απαντά σε σχετικό  ερώτημα  του Δήμου Θεσσαλονίκης διευκρινίζει τα εξής: Πρόσωπα που διαχειρίζονται χρηματικά ποσά για λογαριασμό σχολείων δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του νόμου  υποβολής «Πόθεν έσχες».

——————-

«ΘΕΜΑ: Υπόχρεοι ΔΠΚ και ΔΟΣ

Σε απάντηση του από 13/2/19 μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος 3213/03 για τις σχολικές επιτροπές, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Βάσει των συνδυασμένων αρ. 1 παρ. 1 περ. Θ΄ του ν. 3213/03 και του αρ. 3 παρ. 7 της ΥΑ 8440/2011, όπως ισχύουν, υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έχουν οι Πρόεδροι και οι νόμιμοι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών των σχολικών επιτροπών. Σε περίπτωση κατ’ εξουσιοδότηση άσκησης καθηκόντων διαχειριστών λογαριασμών σχολικών επιτροπών, τα εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα καθίστανται και αυτά υπόχρεα.

Αντίθετα, πρόσωπα που διαχειρίζονται χρηματικά ποσά για λογαριασμό σχολείων δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του νόμου.

Η αρμόδια για τη σύνταξη του καταλόγου υπηρεσία οφείλει να αξιολογήσει τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά και να συμπεριλάβει στις καταστάσεις υπόχρεων προσώπων όσους εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις.

Γ. Μονάδα της Αρχής του άρθρου 47 του ν. 4557/2018»

Η ΟΛΜΕ, καλεί τους  Διευθυντές/ντιες των σχολείων στους οποίους ζητείται από τους οικείους Δήμους να υποβάλουν «Πόθεν έσχες», να ενημερώσουν τους υπευθύνους των Δήμων για το συγκεκριμένο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών και να μην προχωρήσουν σε υποβολή των δηλώσεων.

Μοιραστείτε το:
Tagged