Πρόστιμα του Σ.ΕΠ.Ε. στο Δήμο Παιανίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και διατάξεων δημόσιας υγείας

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Πρόστιμα επέβαλε στο Δήμο Παιανίας το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Το ΣΕΠΕ διενήργεισε ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Δήμου Παιανίας  σε συνέχεια συνεχών χρονικά καταγγελιών του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Παιανίας ουδέποτε απάντησε προφορικά ή εγγράφως ή έκανε κάτι μετά τιις αρχικές και στην συνέχεια επαναλαμβανόμενες καταγγελίες των εργαζό,μενων του για απαράδεκτες συνθήκες στον χώρο εργασίας τους.

Ειδικότερα, οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. διαπίστωσαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας στο χώρο αμαξοστασίου και νεκροταφείου (δεν υπήρχε επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων, δεν υπήρχαν χώροι αποδυτηρίων, στο αμαξοστάσιο ο βόθρος ήταν υπαίθριος ουσιαστικά  και δεν ήταν ως έπρεπε συνδεδεμένος και δεν υπήρχε επαρκής χώρος ανάπαυσης των εργαζομένων. Επίσης, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε μη τήρηση Α.Ι.Φ. για κάθε εργαζόμενο κ.α.

Η ανακοίνωση του Σωματείου εργαζόμενων του Δήμου

Μοιραστείτε το:
Tagged