ΠΕΚ: Τι προσπαθεί να κρύψει ο Υπουργός Παιδείας;

Β/θμια
Μοιραστείτε το:

Να τι προσπαθεί να αποκρύψει το Υπουργείο Παιδείας… Να γιατί δεν είναι ανεξάρτητη η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ

Ενώ η «επιστροφή στην κανονικότητα» παραμένει πορεία στην έρημο της κρίσης, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επιδίδεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα για να αποκρύψει την ουσία της αποτυχημένης πολιτικής της. Στην εκπαίδευση ακολούθησε μια πολιτική πλήρους προσαρμογής στις απαιτήσεις των δανειστών και του ΟΟΣΑ. Και προσπαθεί -μάταια-  να αποκρύψει τις εντεταλμένες νομοθετικές πράξεις της.

Ποια είναι τα βασικά κείμενα που υπαγορεύουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές που θα ασκηθούν στην χώρα μας;

Τα βασικά κείμενα είναι δύο:

 • Το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που προέκυψε από την 3η αξιολόγηση (Δεκέμβριος 2017). Το επικαιροποιημένο μνημόνιο περιελάμβανε 82 προαπαιτούμενα κάποια εξ αυτών για την εκπαίδευση.
 • Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ που παρήγγειλε η Ελληνική Κυβέρνηση στον ΟΟΣΑ  και η οποία ακόμη δεν έχει μεταφραστεί (Απρίλιος 2018).

Η Ελληνική Κυβέρνηση ψήφισε  νόμους στην εκπαίδευση με βάση αυτά τα δύο κείμενα;

Οι βασικοί νόμοι για την εκπαίδευση που ψηφίστηκαν στο διάστημα αυτό ικανοποιούν πλήρως τις οδηγίες – απαιτήσεις των Θεσμών και του ΟΟΣΑ.

Ποιες είναι αυτές οι οδηγίες με βάση τις οποίες νομοθέτησε η Ελληνική Κυβέρνηση;

 • Στο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» (Δεκέμβριος 2017)  οριζόταν ότι (σελ 27):

«Σε συμφωνία με τους θεσμούς, οι αρχές πρόκειται: (i) να θεσπίσουν  νομοθετικά μέτρα σχετικά με τους μελλοντικούς διορισμούς»

 • Για  το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 4589/19 “Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις”.

«Για την αξιολόγηση των διευθυντών και τα ανώτερα στελέχη του υπουργείου παιδείας».

 • Για  το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 4547/18 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

«συμμετοχή του ΑΣΕΠ σε σχετικές επιτροπές»

 • Για  το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 4590/19 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.»

“να περάσουν  ένα νόμο σχετικά με την αναβάθμιση των αρμόδιων οργάνων για τις αξιολογήσεις”

 • Για  το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 4547/18

“θα διασφαλίσουν τα έσοδα των ΑΕΙ  που προέρχονται από τα γενικά έξοδα, τις αμοιβές για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, τις υπηρεσίες προς τρίτους και την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου”.​

 • Η Κυβέρνηση ψήφισε τους νόμους: 4485/17, 4521 και 4559/18

«οι αρχές θα νομοθετήσουν την υποχρεωτική παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία έως 30 ώρες την εβδομάδα».

 • Για  το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 4512/18 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής».

«τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση των σχολικών μονάδων»

 • Για  το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 4512/18 (άρθρο 246)

Η ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ «Εκπαίδευση για ένα Λαμπρό Μέλλον στην Ελλάδα» που παρήγγειλε η Ελληνική Κυβέρνηση (Απρίλιος 2018) δίνει ανάλογες οδηγίες  – κατευθύνσεις;

Στην ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ δίνονται ανάλογες κατευθύνσεις σε άξονες που υπέδειξε η ελληνική Κυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη για επανεισαγωγή της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, πράγμα που νομοθετήθηκε πρόσφατα με τον νόμο για τις υποστηρικτικές δομές.

Τι πρότεινε η έκθεση του ΟΟΣΑ για την αυτοαξιολόγηση;

Η έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρει ότι:

 • «Υπάρχει συναίνεση στο ότι η αυτοαξιολόγηση του σχολείου θα πρέπει να επανεισαχθεί μαζί με κάποια μορφή εξωτερικής λογοδοσίας».
 • «Η πρόταση του ΙΕΠ βασίζεται σε πιλοτικό πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολείων, που  διεξήχθη σε μικρή κλίμακα κατά την περίοδο 2011-13. Το πιλοτικό του IEΠ,  βασίστηκε σε ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε από το MacBeath».
 • «Οι ερευνητές του ΙΕΠ που συμμετείχαν στο έργο ανέφεραν ότι το πιλοτικό  πήγε καλά, πρωτίστως διότι οι εκπαιδευτικοί καταλάβαιναν ότι δεν συνδέονταν με κανένα είδος εξωτερικού ελέγχου».

Είναι αυτή η αυτοαξιαλόγηση που νομοθετήθηκε,  το πρώτο βήμα για της εισαγωγή της ατομικής εξωτερικής αξιολόγησης, όπως πολλοί ισχυρίζονται;

Από τον νόμο δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.  Όμως η έκθεση του ΟΟΣΑ στη σελ.158 μετά από κύκλο επαφών με παράγοντες του Υπουργείου ενδεικτικά αναφέρει:

«Είναι προφανές ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου έχουν λάβει υπόψη τα διδάγματα από το παρελθόν.

Οι προτάσεις ΑΔΙΠΠΔΕ και ΙΕΠ υποδεικνύουν μια προσέγγιση με προτεραιότητα στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών πριν από την εισαγωγή ενός πιο επεξεργασμένου συστήματος αξιολόγησης.»

Συμπερασματικά, η κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. νομοθέτησε όλες τις απαιτήσεις και τις υποδείξεις και του ΟΟΣΑ και των Θεσμών με απόλυτο τρόπο. Είναι φανερό όμως ότι η νομοθεσία είναι ήδη έτοιμη και απλώς απομένει η με διοικητικό τρόπο εφαρμογή της από την επόμενη κυβέρνηση.

Δεν μπορεί τελικά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποκρύψει τις πολιτικές επιλογές της. Άλλωστε, η εκπαιδευτική κοινότητα έχει καταστατική σχέση με τη γνώση και με την  ερμηνεία της πραγματικότητας! 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (Π.Ε.Κ.)

Μοιραστείτε το:
Tagged