Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διαθέσιμες online και δωρεάν οι ψηφιακές πηγές διδασκαλίας για τη Β΄/θμια εκπαίδευση από το έργο IDEAS

Οργανισμοί – Ιδρύματα
Μοιραστείτε το:

Το έργο IDEAS (χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+) έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να αντιμετωπίσουν τους νέους τρόπους μάθησης, διδασκαλίας και επικοινωνίας με μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, των οποίων η κατάσταση έχει απειληθεί περαιτέρω από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω  COVID19.

Το έργο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες για την αποτελεσματική χρήση ψηφιακών διδακτικών πόρων σε μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και πειραματίζονται στην προσαρμογή σε εικονικά μαθήματα και σε διδακτική εξ αποστάσεως. Μέσα από το έργο έχουν ολοκληρωθεί οι μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη τέτοιου υλικού.

Αυτές προωθούν την ένταξη των μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο και έχουν χαμηλές επιδόσεις μέσω της εφαρμογής ψηφιακών τεχνολογιών και εικονικής διδασκαλίας και μάθησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην αύξηση της κατανόησης από τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων της δυναμικής που μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις να χάσουν τα κίνητρα και τη συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες λόγω των διαφορετικών εμποδίων που μπορεί να τους επηρεάσουν.

Οι κατευθυντήριες γραμμές χωρίζονται σε τρεις ενότητες:

  • Ενότητα 1: Πραγματολογικό Υπόβαθρο που αναδεικνύει τα κύρια ζητήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί, και κατά συνέπεια οι μαθητές, σχετικά με τη διαδικτυακή εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας
  • Ενότητα 2: Μεθοδολογικές Στρατηγικές που ασχολούνται με τη σημασία της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τη διαχείριση εικονικών μαθημάτων που προσδιορίζουν σωστές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
  • Ενότητα 3: Σχέδια Μαθήματος που παρουσιάζουν σχέδια μαθήματος που αναπτύχθηκαν για να εφαρμοστούν στην τάξη για να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν οι ψηφιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση

Στη συνάντηση που έγινε στο Ιάσιο της Ρουμανίας, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου που εκπροσωπήθηκε από τον Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του 9ου Γυμνασίου Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύντρια κα Βασιλική Γιολδάση και την Υποδιευθύντρια κα Αικατερίνη Δουρή, παρουσιάστηκαν οι ελληνικές προτάσεις που έλαβαν άλλωστε και καλή αξιολόγηση από το σύνολο των άλλων διακρατικών εταίρων.

Το ψηφιακό υλικό αποφασίστηκε να είναι διαθέσιμο δωρεάν και βρίσκεται πια onlineστη διεύθυνση https://ideas.pixel-online.org/.

Μοιραστείτε το:
Tagged