Κώστας Χρυσόγονος: Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της διαχείρισης του ΕΣΠΑ

Οικονομικά
Μοιραστείτε το:

Βρυξέλλες, 05/03/2019

Θέμα: Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της διαχείρισης του ΕΣΠΑ

  • Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτησή μου για την αξιοπιστία της διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
  • Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000069/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Θέμα: Παράλειψη ανάρτησης της βαθμολογίας κατάταξης έργων για την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ
Στις 21.12.2018 το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε 723 εντάξεις έργων στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ, στα οποία προστέθηκαν άλλα 1063 στις 28.12.2018. Στις αποφάσεις αυτές, για πρώτη φορά στα χρονικά, δεν ανακοινώθηκε πίνακας με σειρά κατάταξης βαθμολογίας από τον μεγαλύτερο στο μικρότερο, ενώ δεν προσδιορίζεται η χαμηλότερη βάση για την ένταξη του τελευταίου επενδυτικού σχεδίου στο ανωτέρω πρόγραμμα. Είναι όμως προφανές ότι η βαθμολογία δεν είναι προσωπικό δεδομένο και ότι πρέπει να ανακοινώνεται στους υποψηφίους. Η απόκρυψη της βαθμολογίας εγείρει ερωτηματικά καθώς δεν γνωρίζουν οι επενδυτές την βάση κατάταξης για να μπορούν να ασκήσουν ένσταση. Από μελετητικά γραφεία που συνέταξαν τις υποβολές των σχεδίων υπάρχουν ερωτηματικά, καθώς στην λίστα με τις εγκεκριμένες προτάσεις εμφανίζονται επενδυτικά σχέδια που έχουν μέτρια βαθμολογία με βάση ποσοτικά κριτήρια, π.χ. ίδια συμμετοχή, ωριμότητα και εμπειρία, ενώ επενδυτικά σχέδια που στο σύνολο των ποσοτικών κριτηρίων συγκεντρώνουν το μέγιστο της βαθμολογίας δεν υπάρχουν στον πίνακα των εγκεκριμένων έργων. Βασικό ερώτημα είναι ποια βαθμολογία παρέδωσε ο κάθε ανεξάρτητος αξιολογητής στο πληροφοριακό σύστημα για κάθε επενδυτικό σχέδιο και ποια είναι η τελική βαθμολογία της επιτροπής αξιολόγησης που διόρισε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και με ποια αιτιολογία υπάρχουν τυχόν διαφορές.
Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Σκοπεύει να προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες ελέγχου του παραπάνω ζητήματος
    EL E-000069/2019

Απάντηση της κας Creţu εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1.3.2019)
Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την εν λόγω πρόσκληση, η μεθοδολογία επιλογής και τα κριτήρια της οποίας εγκρίθηκαν από την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος.

Η επιμερισμένη διαχείριση της στήριξης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) συνεπάγεται ότι η αξιολόγηση και η επιλογή των έργων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εθνικής διαχειριστικής αρχής του προγράμματος.

Μετά τη δημοσίευση καταλόγου των επιτυχών προτάσεων έργων, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης αυξήθηκε και συμπεριελήφθησαν στον εν λόγω κατάλογο πρόσθετες προτάσεις επιλέξιμων έργων [4]. Η διαχειριστική αρχή εξετάζει επί του παρόντος τη δυνατότητα νέας αύξησης του προϋπολογισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν πρόσθετες προτάσεις επιλέξιμων έργων.

Σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο τελικός κατάλογος των προτάσεων που απορρίφθηκαν δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη.

Κώστας Χρυσόγονος, Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής

Μοιραστείτε το:
Tagged