Εκπαιδευτικοί των Δ.Ι.ΕΚ. – Οι αδικίες που υφίστανται

Κατάρτιση
Μοιραστείτε το:

Σε λίγο θα κλείσουν τέσσερα χρόνια από τότε που η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης βρέθηκε να έχει στη δικαιοδοσία της μόνιμους εκπαιδευτικούς τοποθετημένους για εκπαιδευτικό έργο στα Δ.ΙΕΚ της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δίδασκαν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση μέχρι τη στιγμή που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το 2013 και κατόπιν μετατάχθηκαν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης το 2015. Από τότε μάχονται καθημερινά να λύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη θεσμοθετημένου πλαισίου.

Με αγώνα κατάφεραν να αποσαφηνιστεί νομοθετικά ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αυτά και ως προς τα ωράρια εργασίας, τις άδειες, κ.α. ακολουθούν το καθεστώς των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θεωρούνται πλήρως εξομοιωμένοι με αυτούς ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα που χρειάζεται να επιλυθούν. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Δ.Ι.Ε.Κ.:

  • Δεν ανήκουν σε κανένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο γεγονός που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούν γίνουν κρίσεις γι΄αυτούς και κατά συνέπεια να εξελιχθούν. Ήδη άρχισαν να εμφανίζονται, να συσσωρεύονται και σε κάθε περίπτωση να μένουν αναπάντητα αιτήματα.
  • Δεν συμπεριλαμβάνονται σε κανενός είδους επιμόρφωση, εν προκειμένω στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ) παρότι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης, διδάσκουν χωρίς εκπαιδευτικά εγχειρίδια, διδάσκουν σε ενήλικες και σε ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
  • Διδάσκουν πολύ περισσότερες ώρες/ εβδομάδα από το θεσμοθετημένο τους ωράριο. Το καθεστώς της αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών που ισχύει στα Ι.Ε.Κ. από την ίδρυσή τους οδηγεί συχνά στην αύξηση του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών χωρίς το γεγονός αυτό να αποτυπώνεται. Το αποτέλεσμα είναι ένας εκπαιδευτικός που έχει υποχρεωτικό ωράριο 20 ώρες να διδάσκει στην πραγματικότητα έως και 25 ώρες.
  • Δεν ανήκουν σε αυτοτελές μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων παρόλο που καλύπτουν τια ανάγκες των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Από 1.9.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για πολλούς εκπαιδευτές που ανήκουν σε διάφορα αυτοτελή μητρώα και καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων.

Θεωρούμε πως τα παραπάνω προβλήματα απαιτούν άμεση επίλυση.

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Μοιραστείτε το:
Tagged