ΑΣΔΑ: Μόνο 62.000 ευρώ για πανηγυράκια σε Περιστέρι και Αιγάλεω, με τον Α.Παχατουρίδη να παρακάμπτει κάθε διαδικασία νόμιμης ανάθεσης

ΑΣΔΑ Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Με Πρόεδρο τον κο  Α.Παχατουρίδη  συνδράμει στο αναπτυξιακό μοντέλο της Δυτικής Αθήνας με γιορτές και πανηγύρια κόστους 100.000 ευρώ

Ο ΑΣΔΑ ή άλλως Αναπτυξιακός Δήμος Δυτικής Αθήνας, συγκροτήθηκε από 10 περίπου δήμους της Δυτικής Αθήνας προκειμένου να διαχειρισθεί προγράμματα ανάπτυξης τους, χρηματοδοτούμενα από πόρους του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

Σταδιακά έμεινε με μόνο τους επτά δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών ως μέλη του, λόγο της αποχώρησης των υπόλοιπων  αρχικών μελών του που διαφώνησαν για το διαχειριστικό μοντέλο της διοίκησής του και το σύστημα κατανομής των πόρων του  σε έργα  ανάπτυξης  των δήμων-μελών του. Μόνο μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία του  με δήμο της δυτικής Αθήνας, πρώην μέλος του  με βάση το Ευρωπαϊκό κοινωνικό πρόγραμμα στήριξης της φτώχιας ΤΕΒΑ, που έχει επικεντρωθεί στην διανομή τροφίμων σε ευάλωτες, πολύ αδύναμους οικονομικά και κάτω από τα όρια της φτώχιας συνανθρώπους μας…

Τα μεγάλα αναπτυξιακά μοντέλα  της Δυτικής Αθήνας

Σήμερα, ο ΑΣΔΑ στηρίζει  το αναπτυξιακό μοντέλο δράσης του  σε Μελέτες αναπτυξιακού αντικειμένου, προγράμματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού και μελέτες για κάθε  τι που υποτίθεται ότι αφορά το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι των επτά δήμων του Δυτικού Τομέα, δαπανώντας αναλογικά τεράστια ποσά από τις χρηματοδοτήσεις  του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Ταμείων… Κραυγαλέα διαφορά, το πρόγραμμα «Επισκευής και συντήρησης Πεζοδρομίων» του Δήμου Πετρούπολης, συνολικού ύψους χρηματοδότησης 4,7 εκατ. ευρώ περίπου, όπως και η ανάπλαση του παλιού ασβεστοκάμηνου  στην ανατολική πλευρά του ίδιου δήμου, στις υπώρειες του Ποικίλου όρους…

Φυσικά, στα ποιο εμβληματικά αναπτυξιακά του, υποτίθεται, έργα στην Δυτική Αθήνα, είναι η ανάπλαση του εγκαταλειμμένου κτιρίου της ΒΙΟΦΙΑΛ, στα όρια των δήμων Πετρούπολης και Ιλίου, σε πολιτιστικό κέντρο του δευτέρου δήμου, που ξεκίνησε με προϋπολογισμό  9 εκατ. ευρώ περίπου, με εργολαβική προσφορά  7 εκατ. ευρώ περίπου για να καταλήξει με τις υπερβάσεις που σημειώθηκαν σε περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί, επί προεδρικής θητείας, του Δημάρχου Περιστερίου κου Ανδρέα Παχατουρίδη και εκτελεστικό Γενικό Γραμματέα τον κο Θόδωρο Αρβανίτη, πρώην αντιδήμαρχο Οικονομικών και Παιδείας του Δήμου Περιστερίου…

Οι χορηγίες των 62.000 ευρώ σε δύο δήμους… και οι παράκαμψη κάθε νόμιμης διαδικασίας από τον Ανδρέα Παχατουρίδη

Ανδρέας Παχατουρίδης, χωρίς «αναπτυξιακές γιορτές και πανηγυράκια» ειδικά κατά την περίοδο των εορτών δεν νοείται και γι’αυτό  ο ΑΣΔΑ, με αποφάσεις είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής του, είτε μόνο του Προέδρου του κου Ανδρέα Παχατουρίδη, διέθεσε τα εξής ποσά σε δύο δήμους, αν και υπάρχει μία σύγχυση για το ποιοι χρηματοδοτούνται για τις γιορτές και πανηγύρια ή για «συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023», όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση…

Αναλυτικά:

Την 1 Νοεμβρίου 2022 η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ με την 99/2022 απόφασή της εγκρίνει  το ποσό των 37.200 ευρώ «για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ5ΚΟΡΕΓ-ΤΚΤ). Είχε προηγηθεί το αίτημα: «Ο Δήμος Περιστερίου με το υπ’ αριθ.5299/03.10.2022 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφό του, ζητά από τον ΑΣΔΑ να αναλάβει το κόστος πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023.»

Στις 4 Νοεμβρίου 2022, η ΔΕΠΑΔΠ, με την 198/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, «Ομόφωνα, την αποδοχή της χορηγίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, που θα καλύψει το κόστος μίσθωσης και λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Καρουσέλ την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου.» Είχε προηγηθεί η εισήγηση του Προέδρου «….[…]… σας γνωρίζουμε ότι μας έχει υποβληθεί πρόταση από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας ο οποίος προτίθεται να αναλάβει το κόστος μίσθωσης και λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Καρουσέλ την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. Παρακαλούμε για την αποδοχή της ανωτέρω χορηγίας.»

Στις 25 Νοεμβρίου 2022, ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, κος Ανδρέας Παχατουρίδης, Δήμαρχος Περιστερίου υπογράφει  ιδιωτικό συμφωνητικό που παίρνει πέντε ημέρες αργότερα τον  αριθμό πρωτ. 6440/30.11.2022 « Έχοντας υπόψη: …[…]… Την υπ’ αριθ.99/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΨΙ5ΚΟΡΕΓ-ΤΚΤ) περί “Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023″»

Αντισυμβαλλόμενος στο ιδιωτικό συμφωνητικό: «Η Μαρία Παναγιωτοπούλου, ΑΔΤ: ΑΕ051177, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, στην οδό: Κυπρίων Αγωνιστών 4, Α.Φ.Μ. 020579830, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου …[…]… (ΑΔΑ:674ΚΟΡΕΓ-4Φ8) Είχε προηγηθεί η με αριθμ 6245/18.11.2022 απόφαση απευθείας ανάθεσης στο  ίδιο νομικό πρόσωπο» (ΑΔΑ: 6ΜΑΙΟΡΕΓ-ΘΡ4).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του ιδιωτικού συμφωνητικού «Ο Πρόεδρος αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο, για λογαριασμό του ΑΣΔΑ, την υπηρεσία “Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023” , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6225/17-11-2022 προσφορά του, ποσού 30.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Παρατήρηση: Καταπληκτική διαχείριση. α) Ο ΑΣΔΑ μετά από αίτημα του Δήμου Περιστερίου  αποφασίζει  χορηγία προς το δήμο ποσού 30.000 ευρώ ή 37.200 μαζί με ΦΠΑ, β) η ΔΕΠΑΔΠ, θυγατρική κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Περιστερίου, αποδέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, την χορηγία του ΑΣΔΑ, γ) ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ και Δήμαρχος Περιστερίου κος Ανδρέας Παχατουρίδης, με απόφασή του ως Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, παρακάμπτει, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, κάθε διαδικασία και αποφασίζει  την απευθείας ανάθεση στον νομική οντότητα «εταιρεία ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό για την χρηματοδότηση «πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023″, χωρίς σε αυτό να –περιγράφονται  σε τι συνίστανται αυτές, παρά μόνο επικαλούμενος αορίστως την προσφορά της»

Κάποιος καλόπιστος θα μίλαγε ίσως για αέρα κοπανιστό… για να μην αναφερθούν ποιο πλούσιες στην περιγραφή καταστάσεις…

Στις 28 Νοεμβρίου 2022, ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ  και Δήμαρχος Περιστερίου με την με 6379/28.11.2022 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» αναφέρει «Εγκρίνουμε τη δαπάνη για την διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023, στο Δήμο Αιγάλεω και κατά προτεραιότητα θα γίνει η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ύψους 24.800€ σε βάρος του ΚΑ 15.6471 ” ”του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.» (ΑΔΑ: 6ΛΦΦΟΡΕΓ-ΣΙΥ)

Συνολικά και σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαύγεια, ο Δήμαρχος Περιστερίου, σαν Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, παρέκαμψε κάθε τυπική και νόμιμη διαδικασία, και αποφάσισε μόνος του, παρά την ευκρινή έλλειψη αρμοδιότητας την «Απευθείας Ανάθεση» παροχής υπηρεσιών  στον Δήμο Περιστερίου όχι φυσικά με κάποιο θεσμικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου συμφέροντος, αλλά με Ιδιώτη, συντάσσοντας μάλιστα ιδιωτικό συμφωνητικό χωρίς καμία ρητή αναφορά για τις υπηρεσίες που ο ιδιώτης ανελάμβανε να εκτελέσει-παράσχει.

Επίσης, κρίνεται, αν μη τι άλλο περίεργο το γεγονός, ότι ενώ ο κος Παχατουρίδης, επικαλείται  υποβληθείσες προσφορές και επιλογή της πλέον καταλληλότερης, δεν υπάρχει καμία έκπτωση στο ποσό της σύμβασης  σε σχέση με τη ν απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ…

Για την Ιστορία η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ, αποτελείται από:

  • Τον Ανδρέα Παχατουρίδη, Δήμαρχο Περιστερίου, ως Πρόεδρο
  • Τον Νίκο Ζενέτο, δήμαρχο Ιλίου, ως μέλος
  • Τον Γιάννη Γκίκα, δήμαρχο Αιγάλεω ως μέλος
  • Εκτελεστικός Γενικός Γραμματέας του ΑΣΔΑ ο Θόδωρος Αρβανίτης, πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών και Παιδείας του Δήμου Περιστερίου…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged