Ανατροπή: Έκθεση του Γραφ. Προϋπολογισμού της Βουλής αποκαλύπτει ότι οι μεγαλοφειλέτες της Εφορίας δεν πληρώνουν… 105 δις ευρώ τα χρέη τους

Φορολογικά
Μοιραστείτε το:

Αυξήθηκαν οι μεγαλοοφειλέτες, μειώθηκαν όσοι έχουν χρέη έως 10.000 ευρώ – Στα 105 δισ. ευρώ τα χρέη 3.984.904 φυσικών και νομικών προσώπων

Μείωση των φορολογικών οφειλών τον Ιούλιο του 2023 στα 105,07 δισ. ευρώ από 112,65 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2022 με μείωση του αριθμού των οφειλετών με χρέη έως 10.000 ευρώ αλλά αύξηση των  μεσαίων και μεγάλων οφειλετών καταγράφει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

Σύμφωνα με τη έκθεση 3.984.904 φυσικά και νομικά πρόσωπα εμφανίζονται με χρέη στην Εφορία εκ των οποίων περισσότεροι από 9.000 είναι μεγαλοοφειλέτες που χρωστάνε το 78% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών συνδέεται με τη διαγραφή χρεών του ΟΣΕ ύψους 10,4 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η επεξεργασία των στοιχείων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία μέχρι και τον Ιούλιο του 2023 δείχνει τα εξής:

  • Οι οφειλέτες συνολικά μειώθηκαν κατά 245.996 ΑΦΜ (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και ανήλθαν στο τέλος Ιουλίου σε 3.984.904. Η μείωση προέρχεται από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ, στις οποίες συγκεντρώνεται το 91,4% των οφειλετών, με τον αριθμό των οφειλετών να μειώνεται συνολικά κατά 261.853 πρόσωπα. Αντιθέτως, στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής παρατηρείται αύξηση του αριθμού των οφειλετών με τη μεγαλύτερη, κατά 13.632 πρόσωπα, να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 10 έως 100.000 ευρώ.

Κατανομή πλήθους οφειλετών με χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση

  • Η μείωση του αριθμού των οφειλετών στο εύρος οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ συνοδεύεται από μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση κατά 100,4 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, στις υψηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι τα 100 εκατ. ευρώ) παρατηρείται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.
  • Στο εύρος οφειλών μεταξύ 1 και 100 εκατ. ευρώ καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 799,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές άνω των 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 9,3 δισ. ευρώ, η οποία πηγάζει από τη διαγραφή οφειλών της ΟΣΕ ΑΕ ύψους 10,4 δισ.
  • Στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 77,7% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Επίσης σημαντικός εξακολουθεί να είναι ο ρόλος των νομικών προσώπων στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής, καθώς συμμετέχουν στις οφειλές κατά 68,8%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιουλίου του 2023 τα 56,1 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.552, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 145 νομικά πρόσωπα.
  • Οι οφειλές κάτω του 1 εκατ. ευρώ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό (κατά 64,3%) από φυσικά πρόσωπα, ενώ η συμμετοχή των φυσικών προσώπων στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο είναι ακόμα υψηλότερη σε χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (ενδεικτικά αγγίζει το 88,5% για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ). Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουλίου του 2023 στα 3.509.966 άτομα, αποτελώντας το 88% του συνόλου των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής.

Κατανομή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, σε εκατ. ευρώ

 

Μοιραστείτε το:
Tagged