Ένωση Διευθυντών ΠΕ: Σχετικά με τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών/τριών

Α/θμια
Μοιραστείτε το:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την με Αρ. Πρωτ.  220703/Δ3/21-12-2018  εγκύκλιο του  Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Σύσταση    ομάδων    εκπαιδευτικής υποστήριξης    μαθητών/τριών  στις    σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,  με την οποία ζητά από τις  σχολικές μονάδες να προχωρήσουν σε σύσταση τριμελών ομάδων  «για τη σύνταξη και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών, όπως οι άξονες αυτοί περιγράφονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών», έχει να επισημάνει τα εξής:  

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4547/2018 και τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, σε όλα τα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία και τα Νηπιαγωγεία με προσωπικό άνω των τριών Νηπιαγωγών, στα οποία  με ευθύνη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν λειτουργούν Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), οι οποίες ως γνωστόν είναι ελάχιστες, οι εκπαιδευτικοί μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης αναλαμβάνουν την ευθύνη να κάνουν την πρώτη διάγνωση και να διαμορφώσουν και εφαρμόσουν βραχυχρόνια Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σε μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντικαταστήσουν τη διεπιστημονική επιτροπή και στη συνέχεια να εφαρμόσουν εκπαιδευτική παρέμβαση, χωρίς όμως να έχουν στα χέρια τους επιστημονική διάγνωση.

Γίνεται φανερό, πως μέσω της σύστασης των παραπάνω Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών/τριών μεταβιβάζονται τεράστιες ευθύνες  στη σχολική μονάδα και  δίνονται  αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς που δεν τους αναλογούν. 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αντί να στελεχώσει, όπως οφείλει, όλες τις αναγκαίες δομές της ειδικής αγωγής, ώστε έγκαιρα και με επιστημονικό τρόπο να εξασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες η αναγκαία εκπαιδευτική υποστήριξη, μεταφέρει τις ευθύνες του στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς.

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε:

  1. Την άμεση απόσυρση της με Αρ. Πρωτ. 220703/Δ3/21-12-2018 εγκυκλίου του  Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη σύσταση    Ομάδων    Εκπαιδευτικής Υποστήριξης    Μαθητών/τριών. 
  2. Την άμεση κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4547/2018, ώστε τα Κ.Ε.Σ.Υ., προκειμένου να αξιολογούν τους μαθητές να μην ζητούν από τις σχολικές μονάδες τα όσα αναφέρονται σε αυτή, επιφορτίζοντάς τες με μια απίστευτη γραφειοκρατία, αλλά να δέχονται, όπως γινόταν μέχρι τώρα με τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., τις Περιγραφικές Παιδαγωγικές Εκθέσεις από τις σχολικές μονάδες.
  3. Την σύσταση Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με οργανικές θέσεις για την κάλυψη των αναγκών όλων των σχολικών μονάδων της χώρας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

     Τηλέμαχος Κουντούρης                                                                    Νικόλαος  Μακεδών

 

Μοιραστείτε το:
Tagged